Apajan kurssi 2015/2016

Ilmioppi2-työpajassa myöhäissyksyllä 2015 – talvella 2016 rakennetaan ilmiöpohjaisen oppimisen ymmärrystä. Pääpaino on jakamisessa ja yhdessä tekemisessä. Tavoitteena päästä pintaa syvemmälle. Työskentelyn oheistuotteena synnytetään Ilmioppi2-julkaisu, johon jokainen osallistuja voi halutessaan kirjoittaa ohjatusti kokemuksia, ideoita, mentelmiä ja suunnittelun eväitä ilmiöpohjaisesta oppimisesta.

ilmiöpuuIlmioppi-työpajassa tapaamme kasvokkain kolme kertaa Helsingissä ja näiden tapaamisten välillä verkossa. Työskentelyn tukena jaetut dokumentit ja tarvittaessa Adobe Connect -verkkokokoustila.

Lähitapaamiset:

 1. 6.11.2015 klo 9-15
 2. 5.2.2016 klo 10-15
 3. 22.4.2016 klo 10-15

Toisen tapaamisen aikataulu 5.2. / vetäjinä Jenni Linturi ja Anne Rongas

 • 10-10.30 Virittäytyminen ja ideat kiertoon
 • 10.30-12.00 Teemasisältöjen tuottamista Ilmioppi-oppaaseen eri menetelmillä
 • Lounas (omakustanteinen)
 • 13-13.30 Aivoriihi
 • 13.30-14 Teemasisältöjen tuottamista Ilmioppi-oppaaseen eri menetelmillä
 • Kahvia, teetä, jaloittelua (hanke tarjoaa)
 • 14-15 Teemasisältöjen tuottaminen jatkuu. Seuraava askel.

Ensimmäisen tapaamisen aikataulu 6.11.

 • 9.00-9.15 Aamukahvia
 • 9.15-10.15     Esittäytymiset, kuulumiset ja kokemusten vaihtoa
 • 10.15-11.30   Ilmiöpohjainen ja uudistuvat opetussuunnitelmat
 • 11.30-12.30   Lounas
 • 12.30-13.45   Mikä ilmiöpohjaisessa oppimisessa on merkityksellistä? Ilmioppi 2:n sisältöjen etsimistä
 • 13.45-14.15   Kahvia, teetä ja jaloittelua
 • 14.15-15.00   Päivän koonti ja tulevan työskentelyn organisoiminen

Ilmoittautuminen on päättynyt https://ssl.eventilla.com/ilmioppi

Kouluttajat:

 • Aki Luostarinen
 • Jenni Linturi
 • Taru Kekkonen
 • Anne Rongas